2028 Space Odyssey; Raduga #vlog

Browar Raduga postanowił udowodnić, że sztosy nie muszą być drogie. To nie byle jaki sztos; 28 Blg., 12.5 % alk., leżakowany 10 miesięcy. Swoją wartość potwierdza z pierwszym łykiem. I każdym następnym.

  • Kraj pochodzenia: Polska
  • Kupione: Galeria Alkoholi Podolany, Poznań
  • Cena: 11 zł.-